ikdenkvooruit.nl Platform voor vrouwen die financieel vooruit willen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende acties:

1. ‘Winactie Nieuwsbrief Ikdenkvooruit.nl’. Hierna te noemen: ‘nieuwsbrief actie’.
2. ‘Winactie Verhaal over Geld. Hierna te noemen: ‘winactie dinerbon’.

Deze worden georganiseerd door a.s.r., handelsnaam van ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht aan de Archimedeslaan 10. ASR Levensverzekering N.V. en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30000847.

Artikel 1.0 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan de nieuwsbrief actie

Artikel 1.1 Algemeen  
1. Iedere deelnemer die zich inschrijft voor de nieuwsbrief op Ikdenkvooruit.nl kan deelnemen aan de actie.  
2. Deelnemen aan de actie is gratis, behalve de gebruikelijke kosten voor internetgebruik.  
3. Iedere bezoeker kan één keer per e-mailadres meedoen.  
4. Het achtergelaten e-mailadres wordt gebruikt voor het doel van deze actie, het informeren van de winnaars en voor het versturen van e-mail over nieuwe artikelen op Ikdenkvooruit.nl.  
 
Artikel 1.2 Deelname & looptijd actie  
1. Deze actie loopt van 27 september 2018 t/m 27 september 2019 
2. De actie is strikt persoonlijk, de prijs niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.  
3. Je neemt deel aan de actie als je:  
A: je inschrijft voor de nieuwsbrief van Ikdenkvooruit.nl 
B: een geldig e-mailadres achterlaat 
4. Door deelname ga je akkoord met de voorwaarden.  
 
Artikel 1.3 Verloting boek auteur Iris Brik 
1. Tijdens de actieperiode maakt iedereen die voldoet aan de voorwaarden in artikel 1.1 lid 1, kans op één boek van de auteur Iris Brik. 
2. De titel van het boek kan per maand verschillen. 
3. Aan het einde van iedere maand wordt onder inschrijvers van de nieuwsbrief, zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 2, één boek verloot. 
4. Prijswinnaar wordt persoonlijk en alleen via het opgegeven e-mailadres geïnformeerd.  
5. De prijs wordt binnen een maand per aangetekende post bij de winnaar bezorgd.  
6. Over de uitslag zal verder niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 2.0 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan de winactie dinerbon

Artikel 2.1 Algemeen  
1. Een deelnemer kan meedoen aan de actie door een waarheidsgetrouwe ervaring over geld (in uitgeschreven vorm)  te sturen naar info@ikdenkvooruit.nl.
2. De ervaring moet aan de volgende punten voldoen:
- Het moet een ervaring zijn over het onderwerp geld;
- Het moet omschreven zijn in minstens 300 woorden;
- Het moet waarheidsgetrouw zijn;
- Het moet een eigen ervaring zijn, niet die van iemand anders;
- Het moet binnen twee weken na verzending van de nieuwsbrief (met hierin de oproep m.b.t. de winactie dinerbon) ingestuurd worden.
3. De deelnemer geeft met de inzending toestemming aan Ikdenkvooruit.nl om de ervaring te publiceren en distribueren.
4. De inzending wordt vóór publicatie geanonimiseerd.
5. Ikdenkvooruit.nl zal een selectie  maken van de winnende inzendingen. Ikdenkvooruit.nl beslist welke inzendingen het beste aansluiten bij het publiek en deze deelnemers (max. 5) winnen een dinerbon. 
6. Deelnemen aan de actie is gratis, behalve de gebruikelijke kosten voor internetgebruik.  
7. Ieder persoon mag één keer aan de actie deelnemen.
8. Het e-mailadres van de deelnemer wordt gebruikt voor de correspondentie tussen de deelnemer en Ikdenkvooruit.nl. Dit kan om twee redenen:
- Het wordt gebruikt om meer informatie op te vragen over de ingezonden ervaring;
- Het wordt gebruikt om de deelnemer te informeren over de prijs. 
 
Artikel 2.2 Deelname & looptijd actie  
1. Deze actie loopt van 11 april 2019 t/m 11 mei 2019 
2. De actie is strikt persoonlijk. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.  
3. Je neemt deel aan de actie als je:  
A: je ervaring (die voldoet aan artikel 2.1 lid 2) over geld instuurt via info@ikdenkvooruit.nl 
4. Door deelname ga je akkoord met de voorwaarden.  
 
Artikel 2.3 Dinerbon 
1. Tijdens de actieperiode maakt iedereen die voldoet aan de voorwaarden in artikel 2.1 lid1 en 2.1 lid 2, kans op één dinerbon t.w.v. vijftig euro. De dinerbon van Nationale Diner Cadeaukaart.nl is een plastic pas van creditcard formaat. Klik hier voor meer informatie over de dinerbon.
2. Tijdens de winactie dinerbon worden maximaal vijf dinerbonnen vergeven aan de door Ikdenkvooruit.nl uitgekozen winnaars (zie artikel 2.2 lid 5). 
3. De dinerbon wordt uitsluitend per post verstuurd. 
4. De prijswinnaars worden persoonlijk en alleen via het opgegeven e-mailadres geïnformeerd.  
5. De dinerbon wordt binnen een maand aangetekend per post bij de winnaar bezorgd. 
6. a.s.r. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van de dinerbon nadat deze is overgedragen aan de post.

Artikel 3.0 Rechten a.s.r.  

Artikel 3.1 Algemeen
1. a.s.r. behoudt zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de actie te beëindigen, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat a.s.r. hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.  
2. a.s.r. behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, in te trekken, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actie te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen. Beëindigen of wijzigen van de actie wordt op asr.nl bekendgemaakt.  
3. Klachten of opmerkingen over deze actie kun je schriftelijk sturen naar a.s.r., Postbus 2072, 3500 HB Utrecht of per e-mail naar ikdenkvooruit@asr.nl tot uiterlijk 1 juli 2019.

Stand: 14 april 2019