ikdenkvooruit.nl

Platform voor vrouwen die financieel vooruit willen.

Algemene voorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Winactie Nieuwsbrief Ikdenkvooruit.nl’. Hierna te noemen: “de actie”, die wordt georganiseerd door a.s.r., handelsnaam van ASR Levensverzekering N.V., gevestigd te Utrecht aan de Archimedeslaan 10. ASR Levensverzekering N.V. en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30000847.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op deelnemers aan de winactie.

Artikel 1. Algemeen  
1. Iedere deelnemer die zich inschrijft voor de nieuwsbrief op Ikdenkvooruit.nl kan deelnemen aan de actie.  
2. Deelnemen aan de actie is gratis, behalve de gebruikelijke kosten voor internetgebruik.  
3. Iedere bezoeker kan één keer per e-mailadres meedoen.  
4. Het achtergelaten e-mailadres wordt gebruikt voor het doel van deze actie, het informeren van de winnaars en voor het versturen van e-mail over nieuwe artikelen op Ikdenkvooruit.nl.  
 
Artikel 2. Deelname & looptijd actie  
1. Deze actie loopt van 27 september 2018 t/m 31 december 2018 
2. De actie is strikt persoonlijk, de prijs niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.  
3. Je neemt deel aan de actie als je:  
A: je inschrijft voor de nieuwsbrief van Ikdenkvooruit.nl 
B: een geldig e-mailadres achterlaat 
4. Door deelname ga je akkoord met de voorwaarden.  
 
Artikel 3. Verloting boek auteur Iris Brik 
1. Tijdens de actieperiode maakt iedereen die voldoet aan de voorwaarden in artikel 2, kans op één boek van de auteur Iris Brik. 
2. De titel van het boek kan per maand verschillen. 
3. Aan het einde van iedere maand wordt onder inschrijvers van de nieuwsbrief, zoals bedoeld in artikel 2, één boek verloot. 
4. Prijswinnaar wordt persoonlijk en alleen via het opgegeven e-mailadres geïnformeerd.  
5. De prijs wordt binnen een maand per aangetekende post bij de winnaar bezorgd.  
6. Over de uitslag zal verder niet worden gecorrespondeerd.  
 
Artikel 4. Rechten a.s.r.  
1. a.s.r. behoudt zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de actie te beëindigen, zonder dit  
vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat a.s.r. hiervoor  
aansprakelijk kan worden gehouden, of hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.  
2. a.s.r. behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande  
kennisgeving, in te trekken, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actie te wijzigen indien  
omstandigheden dit vereisen. Beëindigen of wijzigen van de actie wordt op asr.nl bekendgemaakt.  
3. Klachten of opmerkingen over deze actie kun je schriftelijk sturen naar a.s.r., Postbus 2072, 3500 HB Utrecht of per e-mail naar ikdenkvooruit@asr.nl tot uiterlijk 1 januari 2019.

 

Stand: 27 september 2018